Poslovni Paketi (Edukacije, Treninzi, Radionice)

Putujući coachingom i otkrivajući Vaše potencijale, nužno se javlja potreba za edukacijom na različitim razinama i područjima.
Tako Edikon omogućava edukaciju/razvojne radionice iz područja managementa na razvoju soft i hard vještina sa temama:

Korporativno upravljanje

 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Strateški management
 • Upravljanje rastom poduzeća
 • Management promjena
 • Management ljudskih potencijala

Komunikacijske vještine

 • Učinkovita komunikacija i upravljanje informacijama
 • Komunikacijske vještine u teškim situacijama
 • Pregovaračke poslovne vještine
 • Prezentacijske vještine

Ostale poslovne vještine

 • Upravljanje vremenom
 • Učinkoviti sastanci
 • Stres management
 • Upravljanje konfliktima
 • Financije za nefinancijaše
 • Poslovno odijevanje
 • Timski rad
 • ...

Prodaja i marketing

 • Prodajne vještine
 • Utjecaj ključnih kupaca na poslovni rezultat
 • Ponašanje potrošača
 • Uspješno marketinško planiranje
 • Upravljanje markom (brand management)

Leadership

 • Vođenje zaposlenih
 • Vještine delegiranja
 • Upravljanje timovima
 • Učinkovito motiviranje zaposlenih

Radionice su temeljene na andragoškim stručnim i didaktičkim principima i vođene pristupom koji proizlazi iz dugogodišnjeg iskustva u radu s polaznicima iz poslovnog okruženja. Svi sadržaji obogaćeni su nizom primjera iz prakse koji su neposredno primjenjivi u svakodnevnom radu, a temelje se na analizi potreba i specifičnosti branše i klijenta.

Edikonovi predavači pružaju Vam podršku tijekom cjelokupnog procesa – od analize edukacijskih potreba do feedbacka i evaluacije edukacija.